Delhi. The Old Magazine Gate.

Delhi. The Old Magazine Gate.